WOOCOMMERCE

PRODUCTS ON SALE

Products with sale prices

과일 바구니 선물세트

1,000,000 600,000
장바구니

홍자몽 1kg – Bưởi da xanh 1kg

90,000 70,000
장바구니

앰브로시아 사과 1kg

170,000 135,000
장바구니

무지개 방울 토마토 1키로 – Cà chua cầu vồng 1kg

100,000 80,000

1. 다이어트의 정석 샐러드

80,000 65,000

2.과일믹스 샐러드

80,000 65,000

3.상큼 담백 샐러드(오렌지+견과)

80,000 65,000

4. 몸짱 샐러드

80,000 65,000

청국장팩 – Canh đậu nành

150,000 135,000
장바구니

청국장팩 3팩 – Canh đậu nành 3 bich

400,000 385,000
장바구니

사골우거지탕 – Canh xương bò cải thảo

150,000 135,000

사골우거지탕 3팩 – Canh xương bò cải thảo 3 bich

400,000 384,000
장바구니